Ph. D Programme

Ph. D Programme

The college is a recognized center for conducting Ph. D. programme in the following disciplines. It is recognized by and affiliated to Maharashtra University of Health Sciences, Nashik.

Admission to Ph. D. (Ayurved) is sought after appearing for the Entrance Test Conducted by MUHS, Nashik every year.

The University has Recognized our College as a Ph.D. Centre for the following Subjects, The names of Ph.D guides are also given in front of the subjects : -

Name Of The Courses Ph. D Guide
Ayurved Siddhanta Dr. Kulkarni Nilesh Gajanan, Dr. Sawant Gayatri Shivajirao
Kriya Sharir Dr. Joshi-Deshmukh Pranita Sushilkumar, Dr. Bhosale Vaishali Dipak, Dr. Deshpande Anil Chandrakant
Rachana Sharir Dr. Kulkarni Girish Tryambakrao, Dr. Phule Nilesh Madhukarrao, Dr. Suryavanshi Rahul Subhash
Kayachikitsa Dr. Jayashree N. Tongaonkar, Dr. Sachinkumar S. Patil, Dr. Kotangale Yogesh Tukaram

The following staffs are also approved as a Ph.D. guide by the Maharashtra University of Health Sciences, Nashik.

Sl.No. Subjec Name of the Ph.D guide
Swasthavritta Dr. Ujwale Ramesh Sadhuram, Dr. Joshi Nitesh Raghunath
Dravyagun Dr. Kore Sharayu Avinash, Dr. Awalaskar Amit Dattatray
Rasashastra B. Kalpana Dr. Deshmukh Kavita Shailesh, Dr. Gavali Jyoti Brijesh
Rognidan VikrutiVidnyan Dr. Kaknurkar Vrinda Balkrishna, Dr. Kalaskar Anand Vijay
Agadtantra Dr. Undale Vidya Chandrakant, Dr. Supugade Vikram Vasantrao
Strirog Prasuti Tantra Dr. Ghorpade Manda Sanjog
Kaumarbhritya Dr. Waghmare Nitin Ramchandra
Shalya Tantra Dr. Kale Rashmi Anil, Dr. Gajare Kamlakar Vasant, Dr. Mali Sandip Matu, Dr. Narkhede Yogesh Dnyandeo
Shalakya Tantra Dr. Pradhan Nilakshi Shekhar, Dr. Bhat Pravin Madhukar, Dr. Kotangale Sumedha Yogesh
Panchakarma Dr. Gokhale Maya Vivek, Dr. Avhad Vandana Anil